โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Product Filtation

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Product Filtation

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Product Filtation
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Product Isolation Filtration
5.33 นาที
2
Chapter : 002 Basic principle of filtration
15.46 นาที
3
Chapter : 003 Filtration equipment
11.46 นาที
4
Chapter : 004 Laboratory Filterability Tests
12.38 นาที
5
Chapter : 005 Laboratory Filterability Tests
6.15 นาที
6
Chapter : 006 Basic Principle of Centrifugal filtration
6.56 นาที
7
Chapter : 007 Basic Principle of Centrifugal filtration
14.11 นาที
8
Chapter : 008 Filtration Case Study
11.5 นาที
9
Chapter : 009 Filtration Case Study High cake resistance
5.32 นาที
10
Chapter : 010 Product filtration scale up
15.28 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Product Filtation
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Product Filtation
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ