โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Revision of ICH Q2(R1) and applications of chemometrics in pharmaceutical analysis

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Revision of ICH Q2(R1) and applications

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Revision of ICH Q2(R1) and applications
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Applications of chemometrics in pharmaceutical industry
11.40 นาที
2
Chapter : 002 Related USP General Chapters 1039 CHEMOMETRICS
7.21 นาที
3
Chapter : 003 Applications of chemometrics
2.37 นาที
4
Chapter : 004 Chemometric approach for quantitative determination of mixture
13.12 นาที
5
Chapter : 005 PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS (PCA)
8.55 นาที
6
Chapter : 006 Partial Least Squares Regression PLSR
9.17 นาที
7
Chapter : 007 Principle Component Regression VS. Partial Least Square Regression
4.7 นาที
8
Chapter : 008 Development of Multivariate Calibration Method (PLSR)
5.19 นาที
9
Chapter : 009 Example 1 UV spectrophotometry
2.20 นาที
10
Chapter : 010 Experimental Design Central Composite Design (CCD)
14.18 นาที
11
Chapter : 011 Method validation
7.51 นาที
12
Chapter : 012 Example Assay of Clotrimazole vaginal tablet
1.59 นาที
13
Chapter : 013 Example Clotrimazole Vaginal Insert USP 2021
1.53 นาที
14
Chapter : 014 Example 2 FT-IR
4.32 นาที
15
Chapter : 015 Example 3 Raman
2.8 นาที
16
Chapter : 016 Example 4 NIR
2.2 นาที
17
Chapter : 017 Model Interpretation
4.5 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Revision of ICH Q2(R1) and applications
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Revision of ICH Q2(R1) and applications of chemometrics in pharmaceutical analysis
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ