โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Specification and Certificate of analysis

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Specification and Certificate of analysis

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Specification and Certificate of analysis
6 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Specification (คุณลักษณะเฉพาะ)
5.58 นาที
2
Chapter : 002 ICH Q6A
4.45 นาที
3
Chapter : 003 Universal tests Description
1.54 นาที
4
Chapter : 004 Universal tests identification
4.5 นาที
5
Chapter : 005 Universal tests assay
1.38 นาที
6
Chapter : 006 Universal tests impurities
3.56 นาที
7
Chapter : 007 Specific tests drug substance
9.22 นาที
8
Chapter : 008 Specific tests tests for chiral new drug substances
9.55 นาที
9
Chapter : 009 Specific tests drug products
2.21 นาที
10
Chapter : 010 Specific tests coated and uncoated tablets, hard capsules
6.54 นาที
11
Chapter : 011 Specific tests oral liquids
12.32 นาที
12
Chapter : 012 Specific tests parenteral drug products
10.8 นาที
13
Chapter : 013 Additional guide
5.33 นาที
14
Chapter : 014 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561
2.27 นาที
15
Chapter : 015 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.11 นาที
16
Chapter : 016 Finish Product Specification
3.28 นาที
17
Chapter : 017 Certification of Analysis (COA)
4.28 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Specification and Certificate of analysis
6 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Specification and Certificate of analysis
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ