โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Stability study : Significance and applicable guidelines

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Stability study - Significance and applicable guidelines

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Stability study - Significance and applicable guidelines
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 What is drug stability study
6.38 นาที
2
Chapter : 002 Factors Affecting Drug Stability
1.47 นาที
3
Chapter : 003 Variables that might affect the stability
2.43 นาที
4
Chapter : 004 Potential instability issues of FPPs
2.54 นาที
5
Chapter : 005 Drugs with Stability Problems
1.47 นาที
6
Chapter : 006 Pharmaceutical Products Stability
3.50
7
Chapter : 007 Other forms of physical deterioration may include
6.24 นาที
8
Chapter : 008 Purpose of Stability Study
3.57 นาที
9
Chapter : 009 Applicable guidelines
13.45 นาที
10
Chapter : 010 ASEAN GUIDELINE
14.56 นาที
11
Chapter : 011 Additional or New Stability Data
7.18 นาที
12
Chapter : 012 Common errors
3.53 นาที
13
Chapter : 013 Summary
1.51 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Stability study - Significance and applicable guidelines

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ