โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Supply Chain Management and Background on Pharmaceutical

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Supply Chain Management and Background on Pharmaceutical

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Supply Chain Management and Background on Pharmaceutical
20 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Introduction - Outline
3.15 นาที
2
Chapter : 002 Warehouse Management
13.58 นาที
3
Chapter : 003 Why do we need warehouse
9.52 นาที
4
Chapter : 004 Warehouse as flow process system
31.57 นาที
5
Chapter : 005 Warehousing activities
30.11 นาที
6
Chapter : 006 Equipment
98.29 นาที
7
Chapter : 007 Layout
8.5 นาที
8
Chapter : 008 Tours
57.30 นาที
9
Chapter : 009 Challengos
16.31 นาที
10
Chapter : 010 TH Pharna
22.17 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Supply Chain Management and Background on Pharmaceutical
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Supply Chain Management and Background on Pharmaceutical
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ