โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Teaching Crystallization

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Teaching Crystallization

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Teaching Crystallization
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Introduction
2.56 นาที
2
Chapter : 002 Background Crystallization
11.11 นาที
3
Chapter : 003 Crystallization for Purification
3.36 นาที
4
Chapter : 004 Types of Compounds Crystallized
7.25 นาที
5
Chapter : 005 Molecules
3.27 นาที
6
chapter : 006 Salts
5.51 นาที
7
chapter : 007 Molecules Salts
4.24 นาที
8
chapter : 008 Hydrates & Solvates
5.30 นาที
9
chapter : 009 Cocrystals
5.39 นาที
10
chapter : 010 Solid Solutions
3.59 นาที
11
chapter : 011 Biologics Polymorphs
12.29 นาที
12
chapter : 012 Solubility of Crystalline Species
8.31 นาที
13
chapter : 013 Solubility of Molecular Species
3.57 นาที
14
chapter : 014 Simplifications of the Model Example
9.17 นาที
15
chapter : 015 Solubility of Hydrates Solvates
4.54 นาที
16
chapter : 016 Solubility of Cocrystals
4.34 นาที
17
chapter : 017 Solubility of Salts
5.30 นาที
18
chapter : 018 Phase Diagrams
28.53 นาที
19
chapter : 019 Phase Diagrams of Chiral Pairs
8.22 นาที
20
chapter : 020 Using Phase Diagrams
5.44 นาที
21
chapter : 021 Modeling of Crystallizers
46.14 นาที
22
chapter : 022 Common Types of Crystallizers
11.40 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Teaching Crystallization
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Teaching Crystallization
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ