ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี […]

68 ผู้สมัครเรียน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part C: Basic Biosafety in NANOTEC

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในห้อง
BSL2 เช่น พนักงาน พนักงานโครงการ NCR นักศึกษาฝึกงาน/ร่วมวิจัย ช่าง แม่บ้าน

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน. (NANOTEC Biosafety Rule)

ส่วนที่ 2 : ตัวอย่างอุบัติเหตุภายใน สวทช.

ส่วนที่ 3 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทุกคนที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทเรียน

1
Chapter : C1-ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศน. (NANOTEC Biosafety Rule)
23.52 นาที

23.52

2
Chapter : C2-ตัวอย่างอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการทำงานทางชีวภาพ ใน สวทช.
4.29 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ