การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน

การวินิจฉัยธุรกิจ และทิศทางการลงทุน Key Highlights เข้า […]

การวินิจฉัยธุรกิจ และทิศทางการลงทุน

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดการวินิจฉัยธุรกิจละทิศทางในการลงทุน คุณสมบัติของที่ปรึกษาธุรกิจ (Mentor) กระบวนการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจ การดำเนินการแก้ปัญหา การต่อต้านและปัจจัยความสำเร็จของที่ปรึกษา

Course Outline

·       การวินิจฉัยธุรกิจ

·       Taps Model

·       คุณสมบัติของ Mentor

·       กระบวนการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจ

·       เทคนิคต่างๆ ของ Mentor

·       Competency Quadrants

·       Key success factors of Mentor

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร.
3.4 นาที
2
chapter 1 : การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน
6.40 นาที
3
chapter 2 : Mentor’s Role
18.9 นาที
4
chapter 3 : Business Diagnosis Process
16.35 นาที
5
chapter 4 : Others Concern
10.45 นาที
6
chapter 5 : Key Success Factors of Mentoring
6.23 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, เกษตรกรชำนาญการ, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ