แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน

Key highlights      ทราบถึง ปัจจัยสำคัญ […]

Key highlights 

  •     ทราบถึง ปัจจัยสำคัญ 5 ประการก่อนการทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
  •     ทราบถึง จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
  •     ทราบถึง ข้อผิดพลาดการทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
  •     ทราบถึง รูปแบบการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง 
  •     เข้าใจ เข้าถึง รูปแบบการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1
Pre-Test แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน
10 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน
42.5 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน

1
Post-Test แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน
หมวดหมู่:
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ, การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ