พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

Key Highlights •         หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานควา […]

Key Highlights

         หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี CAE (Computer-Aided Engineering)

         มีการอธิบายทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมการต่าง ๆ และส่วนการประยุกต์ใช้คำนวณปัญหาทางวิศวกรรม

         ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE ให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

 

Course Outline

         Chapter 1  เทคโนโลยี CAE คืออะไร

         Chapter 2  ประโยชน์ของเทคโนโลยี CAE

         Chapter 3  ซอฟต์แวร์ CAE

         Chapter 4  ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

         Chapter 5  การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง

         Chapter 6  การวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน

         Chapter 7  การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนแบบอิสระ

         Chapter 8  การวิเคราะห์ปัญหาการไหล

         Chapter 9  สรุปเนื้อหาหลักสูตร

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
82.39 นาที

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
20 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
2.9 นาที
2
chapter 1 : เทคโนโลยี CAE คืออะไร
7.22 นาที
3
chapter 2 : ประโยชน์ของเทคโนโลยี CAE
17.45 นาที
4
chapter 3 : ซอฟต์แวร์ CAE
12.14 นาที
5
chapter 4 : ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
11.8 นาที
6
chapter 5 : การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง
17.45 นาที
7
chapter 6 : การวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน
13.32 นาที
8
chapter 7 : การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนแบบอิสระ
10.18 นาที
9
chapter 8 : การวิเคราะห์ปัญหาการไหล
12.57 นาที
10
chapter 9 : สรุปเนื้อหาหลักสูตร
2.50 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
21 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
หมวดหมู่:
โลหะและวัสดุ, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, วิศวกรหุ่นยนต์, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ