การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง […]

99 ผู้สมัครเรียน

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part B: Chemical Management for Safety & Quality

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย (NCR) นักศึกษาฝึกงาน/ร่วมวิจัย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : บทนำ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศน. และการจัดเก็บสารเคมี (Storage)

ส่วนที่ 2 : การเคลื่อนย้าย (Handling)

ส่วนที่ 3 : การทิ้ง (waste management)

ส่วนที่ 4 : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Laboratory Safety for Chemical)

ส่วนที่ 5 : ตัวอย่างอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี ใน สวทช.

ส่วนที่ 6 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทุกคนที่ต้องทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทเรียน

1
Chapter : B0-บทนำ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศน. และการจัดเก็บสารเคมี (Storage)
24.17 นาที
2
Chapter : B1-การเคลื่อนย้าย (Handling)
10.34 นาที
3
Chapter : B2-การทิ้ง (waste management)
3.37 นาที
4
Chapter : B3-ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Laboratory Safety for Chemical)
7.45 นาที
5
Chapter : B4-ตัวอย่างอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี ใน สวทช.
4 .0 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ