หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas9 ในการแก้ไขยีนในสิ่งมีชีวิต

หลักสูตร หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas9 ใน […]

หลักสูตร หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas9 ในการแก้ไขยีนในสิ่งมีชีวิต  

(Gene editing with CRISPR-Cas9: basics and applications) 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หลักการและเหตุผล 

ความสามารถของระบบ CRISPR-Cas9 ในการแก้พันธุกรรมในเซลล์หลากหลายชนิดได้ปฏิวัติวงการชีววิทยา การแพทย์ การเกษตรและอาหาร ระบบ CRISPR-Cas9 ทำให้การแก้ไขพันธุกรรมสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งสร้างโอกาสในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ การปรับปรุงพันธุ์พืช อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความสามารถดังกล่าวได้สร้างทั้งโอกาสทางธุรกิจและความหวังในการรักษาโรคที่ยังขาดวิธีรักษา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความท้าทายใหม่ในเรื่องศีลธรรมและความปลอดภัยในการแก้ไขยีนในธรรมชาติ   

เนื้อหาหลักสูตร 

ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงหลักการพื้นฐานของการใช้ CRISPR-Cas9 ในการแก้พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas9 ในการแก้ไขยีนในสิ่งมีชีวิต

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : gene editing with CRISPR-Cas9 (ตัวอย่าง)
9.9 นาที
2
chapter 2 : gene editing with CRISPR-Cas9.5ppASpdp
72.27 นาที

แบบฝึกหลังหลังเรียน

1
Post-Test
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas9 ในการแก้ไขยีนในสิ่งมีชีวิต
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ