การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกแบบ CMOS เบื้องต้น

  คำอธิบายวิชาการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกแบบ CMOS เบื […]

 

คำอธิบายวิชาการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกแบบ CMOS เบื้องต้น 

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวงจรพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบวงจรรวมอัประกอบด้วยวงจรขยายแบบเสตจเดียว วงจรสะท้อนกระแส และวงจรขยายผลต่างแบบต่าง ๆ และการป้อนกลับในวงจรรวมแอนะล็อก  ทั้งนี้วิชานี้จะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจทางวงจรเป็นหลัก และมีเทคนิคในการวิเคราะห์วงจรเพื่อให้สามารถเข้าใจวงจรต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจวงจรรวมแอนะล็อกที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไป 

บทเรียน

1
Chapter 1 : Why do we amplify signals (1/1)
9.06 นาที
2
Chapter 1 : Common-Source Amplifier & Large-Signal Analysis (1/2)
38.23 นาที
3
Chapter 1 : Linearization of Active Circuits (1/3)
21.06 นาที
4
Chapter 1 : Finding Transfer Function of Linear Circuits (Gm-Zout Viewpoint) (1/4)
8.38 นาที
5
Chapter 1 : Source-Splitting and Superposition Technique (1/5)
11.26 นาที
6
Chapter 1 : Source-Splitting & Superposition Example (CS Amplifier) (1/6)
13.48 นาที
7
Chapter 1 : Small-Signal Resistance into the drain of MOSFET (1/7)
6.16 นาที
8
Chapter 1 : Small-Signal Resistance into the source of MOSFET (1/8)
17.11 นาที
9
Chapter 1 : Small-Signal Resistance into the drain of a source-degenerated MOSFET (1/9)
11.43 นาที
10
Chapter 1 : Diode-Connected Transistor (1/10)
7.35 นาที
11
Chapter 1 : Common-Source Amplifier with Diode-Connected Load (1/11)
26.57 นาที
12
Chapter 1 : Common-Source Amplifier with Current-Source Load (1/12)
11.45 นาที
13
Chapter 1 : Common-Source Amplifier with Source Degeneration (1/13)
25.37 นาที
14
Chapter 1 : Source Follower (1/14)
19.58 นาที
15
Chapter 1 : Common-Gate Amplifier (1/15)
14.52 นาที
16
Chapter 2 : Concept of On-Chip Current Source (2/1)
12.2 นาที
17
Chapter 2 : Current Mirror Basic Idea (2/2)
8.27 นาที
18
Chapter 2 : Cascode Current Mirror (2/3)
20.49 นาที
19
Chapter 2 : Wide-Swing Cascode Current Mirror (2/4)
17.45 นาที
20
Chapter 3 : Differential Amplifiers Benefits of Differential Operation (3/1)
9.33 นาที
21
Chapter 3 : Differential Amplifier Basics (3/2)
12.21 นาที
22
Chapter 3 : Common-Mode Input Range (3/3)
12.33 นาที
23
Chapter 3 : Differential Pair Quantitative Analysis & Effective Gm (3/4)
19.46 นาที
24
Chapter 3 : The Half-Circuit Technique (3/5)
11.45 นาที
25
Chapter 3 : Differential-Mode and Common-Mode Responses (3/6)
10.35 นาที
26
Chapter 3 : Mismatch in Differential Amplifiers (3/7)
11.31 นาที
27
Chapter 3 : Differential Amplifier with Active Loads (3/8)
40.1 นาที
28
Chapter 4 : Benefits of Feedback 1) Linearization (4/1)
30.47 นาที
29
Chapter 4 : 2) Gain Desensitization (4/2)
17.22 นาที
30
Chapter 4 : 3) Bandwidth Enhancement (4/3)
14.57 นาที
31
Chapter 4 : 4) Terminal Impedance Modulation (4/4)
15.44 นาที
32
Chapter 4 : Feedback Block Diagram (4/5)
40.34 นาที
33
Chapter 4 : Block Diagram Manipulations (4/6)
18.35 นาที
34
Chapter 4 : Simplifying Feedback Diagram Through Circuit Abstractions (Voltage Amp & Transconductance Amp) (4/7)
13.15 นาที
35
Chapter 4 : Transimpedance Amp & Current Amplifier (4/8)
7.20 นาที
36
Chapter 4 : Types of Feedback Circuits (4/9)
19.02 นาที
37
Chapter 4 : Loading Effects (4/10)
20.13 นาที
38
Chapter 4 : Loading Effects (continued) (4/11)
20.38 นาที
39
Chapter 4 : Finding Terminal Impedances from Block Diagram (4/12)
9.15 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ