ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 COVYD-19 Ab test kit (ELISA)

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 COVYD-19 Ab test kit (ELISA) […]

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 COVYD-19 Ab test kit (ELISA) 

สวทช. พัฒนา “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)” ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด 19 ด้วยเทคนิค ELISA สามารถตรวจได้รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะต่อ RBD แอนติบอดี หรือแอนติบอดีเพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 โดยชุดตรวจนี้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศจึงมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้า เหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจวินิจฉัยในระดับประชากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติอ้างอิง 

ผลการทดสอบโดยได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างซีรัมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารพบว่า มีความไวและจำเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันสถานะผลงานอยู่ระหว่างการยื่นคำขอประเมินเทคโนโลยีจาก อย. และได้เริ่มมีการนำชุดตรวจไปใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐแล้ว 

บทเรียน

1
Lesson : ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 COVYD-19 Ab test kit (ELISA)
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ