น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด  นักว […]

13 ผู้สมัครเรียน

น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 

นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERcleanซึ่งผลิตจากเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ใช้สารธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไฮโปคลอรัส มีสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH 4-6 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดต่างๆ และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

น้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERcleanสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบัน สวทช. ได้ส่งมอบ ENERclean จำนวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และมีแผนผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ 

บทเรียน

1
Lesson : น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ