ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Key Highlights      เรียนรู้พื้นฐานเทคโน […]

Key Highlights 

    เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า 

    รับทราบมาตรฐาน ข้อกําหนด กฏระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการให้บริการ สถานีประจุไฟฟ้า 

    หารูปแบบ โอกาสทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ 

    สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices ของการใช้งาน Charging Station อย่างใกล้ชิด 

ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษหรือไอเสียสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับภาวะการขาดแคลนน้ำมันในอนาคต จึงทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมใช้งานในหลายประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลาย ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นถึงหลักล้านในระยะเวลาประมาณ 10 ปี ต่อจากนี้ไป 

ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าต่อผู้ซื้อ คือการมีสถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) อย่างเพียงพอ สำหรับใช้เติมพลังงานให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจ เริ่มติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ บ้างแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และที่อื่นๆ เพราะนอกจากจะเป็นการทำ CSR ลดโลกร้อนแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเพิ่มเติมกับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถระหว่างทำกิจกรรมที่สถานที่นั้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านและคอนโดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : รูปแบบ โอกาสทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ
22.31 นาที
2
Chapter 2 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบประจุไฟฟ้า และแนวโน้มในอนาคต
26.20 นาที
3
Chapter 3 : มาตรฐาน ข้อกําหนด กฏระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการให้บริการ สถานีประจุไฟฟ้า
28.54 นาที
4
Chapter 4 : เยี่ยมชม EA
41.56 นาที
5
Chapter 5 : เยี่ยมชม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
56.37 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ