ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification

ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification  […]

ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification 

สวทช. พัฒนา “Face Verification” เทคโนโลยีระบบรู้จำใบหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตน ในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของไทย ให้แก่แรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารราชการ โดย สวทช. และสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคใช้ระบบ MOPHIC สร้างเลข 13 หลักแทนเลขประจำตัวประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข เข้าสู่ระบบหมอพร้อม 

การนำข้อมูลบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีต่อคน ปัจจุบันสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำระบบยืนยันตนผ่านใบหน้า มาใช้บันทึกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ในพื้นที่ศูนย์อพยพหลายแห่ง เช่น ศูนย์อพยพถ้ำหิน จ.ราชบุรี, ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัย บ้านแม่หละ จ.ตาก, พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ยังมีแผนนำไปใช้กับแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เช่น จ.สมุทรสาคร อีกด้วย 

VDO บทเรียน

1
Lesson : ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ