การวิเคราะห์การเงิน

การวิเคราะห์การเงิน Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวค […]

การวิเคราะห์การเงิน

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นการวิเคราะห์การเงิน การรู้จักงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและการนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการหรือส่วนตัว

Course Outline

·       แนวคิดเบื้องต้น

·       งบการเงิน (Financial Statement)

·       การวิเคราะห์งบการเงิน

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การวิเคราะห์การเงิน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การวิเคราะห์การเงิน
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
1.55 นาที
2
chapter 1 : แนวคิดเบื้องต้นเรื่องการเงิน
10.44 นาที
3
chapter 2 : งบการเงิน
9.55 นาที
4
chapter 3 : การวิเคราะห์งบการเงิน
21.14 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การวิเคราะห์การเงิน
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์การเงิน
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ