การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน Key Highlights เข้าใจการวางแผนทางการเง […]

การวางแผนการเงิน

Key Highlights

เข้าใจการวางแผนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้สามารถจัดการชีวิตได้ อย่างเป็นระบบ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้น หากต้องการมีอนาคตที่มั่นคง จึงต้องอาศัยการวางแผนการเงินที่เหมาะสม เพื่อเป็น ตัวช่วยทำให้การเงินมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ทำให้มีความมั่นคงทางเงินได้

Course Outline

·       มูลค่าของเงินตามเวลา

·       การจัดทำงบประมาณเงินสด

·       การประเมินโครงการลงทุน

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การวางแผนการเงิน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การวางแผนการเงิน
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
1.47 นาที
2
chapter 1 : มูลค่าของเงินตามเวลา
6.11 นาที
3
chapter 2 : การจัดทำงบประมาณเงินสด
13.22 นาที
4
chapter 3 : การประเมินโครงการลงทุน
16.59 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การวางแผนการเงิน
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การวางแผนการเงิน
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ