บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก

บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลา […]

3 ผู้สมัครเรียน

บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก 

ห้องปฏิบัติการทูฟ นอร์ด ประเทศไทย เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามหลักวิธีมาตรฐานบังคับในประเทศ และมาตรฐานบังคับของประเทศคู่ค้า รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาอื่นๆ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านความสามารถทางวิชาการ ความชำนาญของบุคลากร และการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผลทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาให้บริการ เพื่อช่วยยกระดับสินค้าไทย ให้เทียบเท่ากับระดับสากล 

บทเรียน

1
Lesson : บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ