ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง  ศูนย์ทรัพ […]

27 ผู้สมัครเรียน

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง 

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้ 

 

ที่มา : https://thaisc.io/เกี่ยวกับ-thaisc 

บทเรียน

1
Chapter 1 : เปิดโลก HPC นำวิจัยไทยสู่สากล
72 นาที
2
Chapter 2 : Bioinformatics ถอดรหัสพันธุกรรม ตอบโจทย์การแพทย์ยุคใหม่ด้วย HPC
71 นาที
3
Chapter 3 : Future AI on HPC
110 นาที
4
Chapter 4 : ขับเคลื่อนวิจัยไทยกับ ThaiSC Pioneer Program
78 นาที
5
Chapter 5 : ThaiSC Experience Sharing
81 นาที
6
Chapter 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology
74 นาที
7
Chapter 7 : ประสบการณ์จากนักเรียนทุน สู่ผู้พัฒนางานด้าน HPC Road to a career in HPC
62 นาที
8
Chapter 8 : Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย
59 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ