1 นาที กับ BCG Model ตอน “HybridSure” ตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสม

1 นาที กับ BCG Model ตอน “HybridSure” ตรวจค […]

1 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน “HybridSureตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

HybridSureหรือเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลสนิป พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยไทย เพื่อใช้ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยใช้เวลาในการตรวจและทราบผลภายใน 2 วัน ผลการตรวจมีความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 99 

ประหยัดเวลาและต้นทุนจากการทดสอบด้วยวิธีดั้งเดิม หรือ grow out test ที่ใช้เวลา 6-12 เดือน จึงช่วยเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในตลาดโลก ได้อย่างสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน “HybridSure” ตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสม
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน “HybridSure” ตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสม
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ