มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ IEC62304

19 ผู้สมัครเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ IEC62304

บทเรียน

1
chapter 1 : Eco system for Quality Digital Product
6.30 นาที
2
chapter 2 : Related Standards in Medical Device IEC 62304
4.9 นาที
3
chapter 3 : นิยาม Software
3.7 นาที
4
chapter 4 : หลักการ Software Engineering
2.9 นาที
5
chapter 5 : V Model
2.26 นาที
6
chapter 6 : หลักการ Software Engineering (Test level)
7.32 นาที
7
chapter 7 : Black Box Techniques, White Box Techniques
3.5 นาที
8
chapter 8 : Review Process 5 steps
4.31 นาที
9
chapter 9 : กระบวนการจัดการ defect
1.52 นาที
10
chapter 10 : มาตรฐาน IEC 60601-1 Cl.14 vs IEC 62304
6.39 นาที
11
chapter 11 : Process Standard IEC 62304
3.25 นาที
12
chapter 12 : Software Safety Classification (CL.4.3)
6.55 นาที
13
chapter 13 : Software Configuration
6.24 นาที
14
chapter 14 : Software Problem Resolution
1.9 นาที
15
chapter 15 : Evidence List
2.22 นาที
16
chapter 16 : การคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (พรบ. สุขภาพ 2550)
6.35 นาที
17
chapter 17 : Case Study : Infusion Pump
9.24 นาที
18
chapter 18 : บริการห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์
1.1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ