การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน

การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน Key Highlights เข้าใจห […]

การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และแหล่งสนับสนุนการลงทุน แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม Startup กลุ่ม SMEs กลุ่ม OTOP รวมทั้งแหล่งทุนประเภทเงินร่วมลงทุนและสินเชื่อ กองทุนต่างๆ และเทคนิคการดูความเป็นไปได้ของการลงทุน

Course Outline

·       แหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการการ

·       บทบาท แหล่งเงินทุนของรัฐ

·       OTOP & SMEs Change or Die

·       เทคนิคการดูความเป็นไปได้ของการลงทุน

·       หลักและเป้าหมายทางการเงิน

·       แผนการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

·       กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs

·       ตรวจสอบความเป็นไปได้โครงการ

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร.
3.4 นาที
2
chapter 1 : การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน
6.40 นาที
3
chapter 2 : Mentor’s Role
18.9 นาที
4
chapter 3 : Business Diagnosis Process
16.35 นาที
5
chapter 4 : Others Concern
10.50 นาที
6
chapter 5 : Key Success Factors of Mentoring
6.23 นาที
7
chapter 6 : Case Study - วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ บจก.เอส เอ็ม อี สู้ สู้
6.0 นาที
8
chapter 7 : การใช้โปรแกรม Excel ในการทำ Case Study
13.51 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, เกษตรกรชำนาญการ, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ