Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย

บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Tracking […]

บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ช่วยในการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร พิกัดพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลผลผลิต รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดกับแหล่งผลิต ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต และยังติดตามสถานะการปลูกพืชและตรวจสอบย้อนกลับการผลิตตามมาตรฐาน GAP อินทรีย์ได้ด้วย 

 

แอปพลิเคชัน Kaset Tracking ยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งปัญหาหรือเตือนภัยต่างๆ ได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของไทย ปัจจุบันมีการนำร่องใช้งานแอปพลิเคชัน Kaset Tracking แล้วโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

บทเรียน

1
Lesson : Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย
1.26 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ