ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ […]

130 ผู้สมัครเรียน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Part A: Laboratory Safety for NANOTEC

แนะนำหลักสูตร

            ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน พนักงานโครงการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักศึกษาร่วมวิจัย นักศึกษาฝึกงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ รวมถึง แม่บ้าน ช่าง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน. NANOTEC) จึงได้กำหนดให้ทุกคนที่เข้าห้องปฏิบัติการต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรนี้ก่อนเข้าทำงานในห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : บทนำ ความปลอดภัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Introduction to Safety for NANOTEC)

ส่วนที่ 2 : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (General Laboratory Safety)

ส่วนที่ 3 : ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (NANOTEC Laboratory Rule)

ส่วนที่ 4 : การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)

ส่วนที่ 5 : ตัวอย่างอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน สวทช. (ทั่วไป)

ส่วนที่ 6 : ข้อสอบ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน.

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเมิน 80% ของข้อสอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกงาน และทุกคนที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทเรียน

1
Chapter : A0-บทนำ ความปลอดภัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Introduction to Safety for NANOTEC)
13.5 นาที
2
Chapter : A1-ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (General Laboratory Safety)
26.52 นาที
3
Chapter : A2-ระเบียบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (NANOTEC Laboratory Rule)
4.2 นาที
4
Chapter : A3-การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)
29.30 นาที
5
Chapter : A4-ตัวอย่างอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน สวทช. (ทั่วไป)
15.25 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ