Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิตได้ ใช้จริง

หลักสูตร Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิต […]

หลักสูตร Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิตได้ ใช้จริง

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

ภายใต้ภารกิจดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตร Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิตได้ 

ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มทางด้านยา ไม่ว่าจะเป็นยาเคมี สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) สมุนไพร วัคซีน การวิเคราะห์ทดสอบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตร Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิตได้ ใช้จริง ของสถาบันฯ

Course Outline

ปัจจุบัน มีนวัตกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ยา เครื่องมือแพทย์ ที่มีศักยภาพสูงในการรักษาแผล        ในสภาวะต่างๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลไหม้ และแผลเรื้อรัง แต่จะมีสักกี่ตัวที่สามารถกระตุ้นการทำงานระดับเซลล์ กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ เร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และมีการใช้การอย่างแพร่หลายในระดับสากล 

แต่มีผู้ป่วยในประเทศไทยจำนวนน้อยมาก ที่สามารถเข้าถึงการรักษาดังกล่าวได้ ด้วยข้อจำกัดของราคา และสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐที่ประชากรไทยส่วนมากยังต้องพึ่งพิงอยู่ นักวิจัย สวทช. จึงผลิตโปรตีน epidermal growth factor (EGF) ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นได้ โดยโปรตีนที่ผลิตได้ มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคงตัวสูง ที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้……….เรามาทำความรู้จักความมหัศจรรย์ของโปรตีนตัวนี้ในงานสัมมนานี้กันค่ะ

 

 

บทเรียน

1
Lesson : Miracle of Epidermal Growth Factor…ผลิตได้ ใช้จริง
51 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ