แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตร “แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโล […]

หลักสูตร “แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม”

 

หลักการและเหตุผล

เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการทำงานวิจัยให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

Key highlights

· แชร์ประสบการณ์ตอนเป็นนักวิจัย แนวทางคิด/ทำ อุปสรรคปัญหาและการแก้ไข

· แชร์ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายวิจัย การเลือกและการบริหารโครงการวิจัยในภาคเอกชน

· แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร จากบริษัทรับจ้างวิจัย

· แชร์แนวคิด การประเมินและความคาดหวัง จากการร่วมเป็นคณะกรรมการให้ทุนวิจัย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

· นักศึกษาหรือนักวิจัย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

· ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

· ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร

นักวิชาการอิสระ 

บทเรียน

1
chapter 1: Experience & Exchange
26.14 นาที
2
chapter 2: Why R&D
5.15 นาที
3
chapter 3.1: Resercher build yourself
29.41 นาที
4
chapter 3.2: Personal or team build team
11.41 นาที
5
chapter 3.3: Research work build appropriated result
36.00 นาที
6
chapter 4: Conclusion
7.04 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ