ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและ […]

11 ผู้สมัครเรียน

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ 

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. เป็นคลังจัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมทั้งเป็นธนาคารข้อมูล โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ ที่เป็นต้นน้ำสำหรับการวิจัย และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการจีโนิกส์ประเทศไท ยที่ทางรัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการแพทย์ระดับพันธุกรรม หรือ Genomic Medicine โดยรับผิดชอบกิจกรรมการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจีโนมคนไทยเพื่อประโยชน์ใน การวินิจฉัย พยากรณ์โรค และเลือกการรักษาที่แม่นยำ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศในอนาคต 

บทเรียน

1
Lesson : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ