ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ บริการตรวจรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ บริการตรวจรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม& […]

9 ผู้สมัครเรียน

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ บริการตรวจรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม 

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. ให้บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระดับจีโนม ตรวจเชื้อด้วยวิธีพีซีอาร์ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของยีน และโปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านชีวภาพ การปรับปรุงสายพันธุ์ รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อก่อโรคในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการตรวจหาโรคในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ 

นอกจากบริการตรวจวิเคราะห์แล้ว ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติยังได้พัฒนาชุดสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ให้ผลรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งปัจจุบัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เอกชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และส่งมอบชุดตรวจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 

บทเรียน

1
ชื่อ Lesson : ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ บริการตรวจรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ