1 นาที กับ BCG Model ตอน ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน

1 นาที กับ BCG Model ตอน ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ สร้าง […]

4 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน 

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ซีดส์อโกร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ “ปทุมมา” ได้สายพันธุ์ใหม่คือ “ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ” มีลักษณะเด่น คือ กลีบดอกหนา ปลายกลีบสีน้ำตาลเล็กน้อย ก้านช่อดอกแข็งแรง ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม แตกหน่อ 3–4 หน่อต่อหัวพันธุ์ เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ประดับแปลง ตรงตามความต้องการของตลาด และปลูกได้ในฤดูฝน 

ปัจจุบัน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ของชุมชน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ