จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02 […]

220 ผู้สมัครเรียน

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)” รวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างกระทำที่ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย ได้แก่

•การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism)

•การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)

•การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมไปถึงวิธีการป้องกัน นโยบาย และช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่า งานวิจัยที่แล้วเสร็จ จะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ และสามารถทำซ้ำได้

คำสำคัญ : จริยธรรมการวิจัย, ลักลอก, จริยธรรม, Fabrication, Plagiarism, คัดลอก, Research Integrity, Falsification

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้แต่งร่วม : ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ระดับชั้น : ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์

ลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้, กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
20 คำถาม

บทเรียน

1
Lessons : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
10.0 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ