จริยธรรมการวิจัย 01 (Research Integrity 01)

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) คำอธ […]

115 ผู้สมัครเรียน

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)” รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่ Fabrication : การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย Falsification : การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย Plagiarism : การคัดลอกงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม หรือข้อเสนอโครงการ ของผู้อื่น โดยไม่อ้างถึงแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งยกตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยในแบบต่างๆ รวมไปถึงแนะนำโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล เพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยวิจัย ของ สวทช. และบุคคลภายนอก มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในจริยธรรมการวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้

คำสำคัญ : ข้อมูลเท็จ, Fabrication, จริยธรรม, วิจัย, Falsification, Plagiarism, ปลอมแปลง, โปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงาน, คัดลอก, Research Integrity

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย

สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลักษณะของสื่อ : VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : Research Integrity
20 คำถาม

บทเรียน

1
Research Integrity
11.21 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : Research Integrity
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ