การศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน

หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับย […]

หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้การศึกษาดูงานรูปแบบการให้บริการประจุไฟฟ้าจริงในต่างประเทศ นโยบาย การตลาด การผลักดันด้านยานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้ธุรกิจการให้บริการประจุไฟฟ้า การติดตั้ง และรู้จักผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือหน่วยงานของตนได้  

 
Key Highlights: 

  • ต่อยอดหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ในประเทศนอร์เวย์ และสวีเดนซึ่งเป็นผู้นำด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 

  • เห็นรูปแบบการทำธุรกิจจริงของผู้รับวางระบบประจุไฟฟ้า (Provider) ผู้ให้บริการระบบประจุไฟฟ้า (Operator) 

  • เรียนรู้ Best Practice ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: การศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : แนะนำหลักสูตร SEC
6.27 นาที
2
chapter 2 : เกริ่นนำสถานที่ดูงาน 5 หน่วยงาน
8.31 นาที
3
chapter 3 : Norwegian Electric Vehicle Association
18.06 นาที
4
chapter 4 : Gronn Kontakt
10.08 นาที
5
chapter 5 : Tesla
34.13 นาที
6
chapter 6 : Virta
27.49 นาที
7
chapter 7 : eRoadArlanda
28.07 นาที
8
chapter 8 : สถานีชาร์จต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
12.51 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ