ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

หลักสูตรระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling System […]

หลักสูตรระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling System)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

————————————————————————————————————————————–

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางระบบ Online Learning (e-Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา

2. วัตถุประสงค์

หลักสูตรระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signalling System) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเดินรถไฟ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ ทั้งส่วนของการเดินรถไฟระหว่างเมือง และระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น

3. Course Outline

Session 1: Principles of Railway Signaling

1.1 Introduction to Railway System

1.2 Railway Signaling and Equipment

1.3 European Train Control System (ETCS)

1.4 Communications Based Train Control (CBTC)

Session 2: Workshop and Other discussions 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : Introduction to Railway System
16.04 นาที
2
chapter 2 : Railway Signaling and Equipment
41.5 นาที
3
chapter 3 : European Train Control System (ETCS)
16.15 นาที
4
chapter 4 : Communications Based Train Control (CBTC)
6.38 นาที
5
chapter 5 : Workshop and Other discussions
13.51 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง หัวข้อ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ