ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ

หลักสูตร: ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ  คำอธิบายบทเ […]

หลักสูตร: ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ 

คำอธิบายบทเรียน 

หลักสูตร “ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มี หรือการฝึกทักษะใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้  

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 10 ข้อ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบอาชีพด้านความงาม และผู้ที่สนใจ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผู้เรียนเข้าเรียนเกณฑ์การประเมินผล 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตร 

ผู้จัดทำบทเรียน 

คุณขวัญอุษา พงษ์ประดิษฐ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
10 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
30.14 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ทักษะการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ