พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

หลักสูตร “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตก […]

หลักสูตร “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564”

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ สิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กลไกการดำเนินการ การบริหารจัดการ การจัดทำรายงานประกอบการติดตามการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
20 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
43.31 นาที
2
chapter 2 : สิ่งที่ต้องเตรียม: ผู้รับทุนจากหน่วยงานรัฐ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
48.00 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ