28 April

จะใช้งาน BIG DATA ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สำหรับมือใหม่

ประเภทของข้อมูลใน BIG DATA เราแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทข้อมูลที่ถูกสร้างด้วยมนุษย์ เป็นข้อมูลประเภทที่มีโครงสร้าง เช่นพวกไฟล์