ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม

Indoor Vertical Farming Manager

ตัวกรอง

หมวดหมู่

ระดับ

เรตติ้ง

เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
67.35 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]
สมาชิกรายเดือน
7 การบรรยาย
101 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
35 นาที
หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรม […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
124.42 นาที
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สำหรับสมาชิกรายเดือน
ความรู้เกี่ยวกับ LCA / เทคโนโลยีสะอาด Key Highlights เข […]
สมาชิกรายเดือน
8 การบรรยาย
76.6 นาที
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สำหรับสมาชิกรายเดือน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Key Highlights เข้าใจหลักการและ […]
สมาชิกรายเดือน
8 การบรรยาย
52.5 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การลงทุนและแหล่งสนับสนุนการลงทุน Key Highlights เข้าใจห […]
สมาชิกรายเดือน
9 การบรรยาย
75.64 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การวินิจฉัยธุรกิจ และทิศทางการลงทุน Key Highlights เข้า […]
สมาชิกรายเดือน
7 การบรรยาย
60.57 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การจัดการตลาด Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้ […]
สมาชิกรายเดือน
9 การบรรยาย
85.01 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การวางแผนการเงิน Key Highlights เข้าใจการวางแผนทางการเง […]
สมาชิกรายเดือน
5 การบรรยาย
37.39 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การวิเคราะห์การเงิน Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวค […]
สมาชิกรายเดือน
5 การบรรยาย
42.68 นาที
การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับสมาชิกรายเดือน
การจัดทำบัญชีธุรกิจ Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวค […]
สมาชิกรายเดือน
9 การบรรยาย
49.74 นาที
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ