ผู้ให้บริการติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ

Smart Greenhouse installation service provider

ตัวกรอง

หมวดหมู่

ระดับ

เรตติ้ง

หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน IoT Internet of Things […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
14.18 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
67.35 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน โรงเรือนเกษตรขนาดใหญ่ […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
43.33 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิ […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
45.11 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
46.55 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน ระบบการให้น้ำอัจริยะ ห […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
45.30 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉ […]
สมาชิกรายเดือน
1 การบรรยาย
21.30 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]
สมาชิกรายเดือน
7 การบรรยาย
101 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
35 นาที
หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรม […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
124.42 นาที
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ
สำหรับสมาชิกรายเดือน
Key highlights     ทราบถึง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภา […]
สมาชิกรายเดือน
2 การบรรยาย
34.02 นาที
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ